Kitti Kouture @TheKittiKouture: Beachside – Facet Studio

DynastySeries favorite Kitti Kouture delivers a new set from the shores of Miami Beach with Facet Studio.

Kitti Kouture @TheKittiKouture: Beachside - Facet Studio